PAHA -project
FI

PAHA -project

EUROOPPA VANHENEE VAUHDILLA ”The PAHA-project” HANKKEEN TAUSTAA
PAHA – Promoting Physical Activity and Health in Ageing

Tulokset on julkaistu joulukuussa 2016, yhteenvetoon voi tutustua PAHA-projektin sivuilla

Eurooppa on voimakkaan väestörakenteen muutoksen edessä. Elämme yhä pidempään, sillä joka vuosi elinajan odote kasvaa kolmella kuukaudella. Yli 65 vuotiaitten määrän arvioidaan tuplaantuvan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmämme ovat kovan muutospaineen alla.

Samalla kun väestö ikääntyy, liikkumattomuus on kohonnut neljänneksi suurimmaksi kuolinsyyksi maailmassa. Liikunnan puute on todettu olevan suuri haittatekijä ja tuovan merkittäviä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle.

Liikunnan avulla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä tautien syntymistä ja edistää terveyttä. Liikunnallista elämän tapaa edistämällä Euroopan ikääntyvä väestö pystyy ylläpitämään hyvää elämänlaatua ja pysymään itsenäisenä mahdollisimman pitkään. Fyysisellä aktiivisuudella on kauaskantoiset vaikutukset, liikunta on kustannustehokas tapa vähentää mm. verenpainetautiin ja diabetekseen sairastumisriskiä. Liikunta lisää myös yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Vaikka tiedetään, että investoinnit aktiiviseen elämäntavan kehittämiseen parantaa ikääntyvien terveyttä, silti EU:n jäsenvaltioissa käytetään vain alle 3 % vuosittaisesta terveydenhuollon budjeteista sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kansanterveyden edistämiseen. Tähän pitää tehdä muutos. Liikunnallista elämäntapaa edistävät tekijät pitää tuoda keskiöön kun mietitään toimintamalleja kansantautien ehkäisemiseen. Kampanjan tavoite onkin saada äänemme kuuluviin ikääntyvien elämänlaadun kohentamisen puolesta.

sponsori-pah
Ikääntyvien terveysliikunnan lisääminen ”The PAHA Project”

Liikunta, terveys ja ikääntyminen –hanke on suunniteltu seniorikansalaisille kuntoon katsomatta.

TAVOITE

Ohjattujen harjoitusohjelmien kautta pyritään aktivoimaan ja innostamaan liikkumattomat seniorit säännöllisen terveysliikunnan pariin. Ohjelma noudattelee EU:n luomia ”fyysinen aktiivisuus” -ohjeiston suuntaviivoja ja on osa Euroopan liikuntaviikon (European Week of Sport) ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka voidaan helposti käyttöönottaa ja monistaa eri ympäristöihin sopivalla tavalla ja näin kannustaa ikääntyviä henkilöitä ottamaan säännöllinen terveysliikunta osaksi jokapäiväistä toimintaa.

MUKANA HANKKEESSA

Hankkeeseen on valittu mukaan Tanska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia.

MITÄ TEHDÄÄN?

Kussakin maassa mukana olevat kuntokeskukset vetävät kolmea erilaista ikääntyville suunniteltua terveysliikuntaohjelmaa kuuden viikon ajan. Hyvinvointiprojektissa työskentelevät liikunnan ammattilaiset saavat aktiiviseen ikääntymiseen ja seniorin motivointiin perehdyttävän erikoiskoulutuksen. Ohjelmaan osallistuminen on senioreille maksutonta ja heille räätälöidään myös ohjelma jatkoharjoittelua varten.

TUTKIMUSTA

Hankkeen aikana suoritetaan säännöllisiä mittauksia, tehdään arviointeja ja näin kerätään arvokasta tutkimustietoa. Projektin arviointijärjestelmän avulla pystytään luomaan laaja-alaiset standardit, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen käyttöön Euroopan laajuisesti.

Lisätietoja EU-projektista

 

LISÄTIETOJA SKY:n panoksesta PAHA-hankkeelle:

Riitta Hämäläinen-Bister

Executive Director, SKY

Tel. +358 40 515 4449

toimisto@sky-ry.fi