OKM Opetus- ja kulttuuriministeriöhttps://mikasinualiikuttaa.fi/wp-content/uploads/2015/10/sponsori-okm.jpg
Meritullinkatu 1000170HesinkiFI

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikuntapolitiikka

Liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja kehittää liikuntapolitiikkaa

  • lainsäädännöllä
  • tutkimusten ja selvitysten välityksellä
  • liikuntaan ohjatuilla budjetti- ja veikkausvoittovaroilla.

Tavoitteena on liikuntalain ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti mm.

  • edistää liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta, kilpa- ja huippu-urheilua ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa
  • edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä
  • tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla
  • edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä liikunnan avulla.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista. Erityisen tarkkailun kohteena on antidopingtyö.

Aktiivinen ikääntyminen: Mikä sinua liikuttaa? on osa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisia kehittämishankkeita lue artikkeli