Let’s Be active -projekti on täydessä käynnissä!

Kampanjan tavoitteena on saada liikkumattomat liikkeelle ja omaksumaan terveysliikunta osaksi jokapäiväistä elämää. Let’s Be active -projekti kestää kolme vuotta ja se toteutetaan kahdeksassa Euroopan maassa.

Taustaa

Liikkumattomuus on neljänneksi suurin riskitekijä ennenaikaiselle kuolleisuudelle ja inaktiivisuuden aiheuttamat taloudelliset kustannukset nousevat 80,4 miljardiin Euroopassa vuosittain. Kulut ovat noin 6,2% kaikista Euroopan terveydenhuollon menoista.
UKK-instituutin selvitys liikkumattomuuden kustannuksista Suomessa on karua luettavaa. “Vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset.” Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa Koordinoija: ukkinstituutti.fi

Tavoite

Let’s #BEACTIVE -projektin tavoitteena on kolmen vuoden aikana saada 60 000 fyysisesti passiivista aikuista muuttamaan elintapoja aktiivisempaan suuntaan. Let’s #BEACTIVE -projekti toteutetaan ohjatusti viidessäsadassa kuntokeskuksessa ympäri Eurooppaa. Suomessa tavoite on saada vuosittain mukaan useita kuntokeskusta motivoimaan tuhansia liikunnan pariin.

Katso mukana olevat kuntokeskukset.