PAHA -hankkeen yhteenveto pian valmistumassa

Ikääntyvien terveysliikunnan lisääminen – ”Promoting Physical Activity and Health in Ageing – The PAHA Project”

PAHA –hanke on suunniteltu liikkumattomille kääntyville 55-65 vuotiaille. Ohjattujen harjoitusohjelmien kautta pyritään aktivoimaan ja innostamaan liikkumattomat yli 50-vuotiaat säännöllisen terveysliikunnan pariin. Ohjelma noudattelee EU: n luomia ”fyysinen aktiivisuus” -ohjeiston suuntaviivoja. Hankkeeseen valittiin mukaan Tanska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia. Kussakin maassa mukana olevat kuntokeskukset ohjaavat kolmea erilaista ikääntyville suunniteltua terveysliikuntaohjelmaa kuuden viikon ajan. Hyvinvointiprojektissa työskentelevät liikunnan ammattilaiset saavat aktiiviseen ikääntymiseen ja 50+ ikäisten henkilöiden motivointiin perehdyttävän erikoiskoulutuksen. Ohjelmaan osallistuminen oli senioreille maksutonta ja heille räätälöitiin myös ohjelma jatkoharjoittelua varten.

Hankkeen aikana suoritettiin säännöllisiä mittauksia, tehtiin arviointeja ja kerättiin arvokasta tutkimustietoa. Projektin arviointijärjestelmän avulla pystytään luomaan laaja-alaiset standardit, terveys- ja liikunta-alan  käyttöön Euroopan laajuisesti.  Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka voidaan helposti käyttöönottaa ja monistaa sopivalla tavalla ja  kannustaa ikääntyviä henkilöitä ottamaan säännöllinen terveysliikunta osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Suomessa hanke toteutetiin 2015-2016 kolmessa kuntokeskuksessa Liikunta- ja hyvinvointikeskus Aplico, Balanssiklubit ja Forever Töölö

PAHA -hankkeen aikana kootun tiedon ja mittaustulosten perusteella EuropeActive julkaisee “parhaiden käytäntöjen” -oppaan joulukuussa 2016.
Opas julkaistaan “European Summit on Digital Innovation and Active Ageing” -tapahtumassa ja tulee ladattavaksi EuropeActiven verkkosivuille englannin, ranskan ja saksankielellä.

Lue tiedote kokonaisuudessaan TÄSTÄ