Fysioline ja Fressi aktivoimassa ikääntyviä

Ikääntyminen tuo mukanaan fyysisiä haasteita. Aktiivisuuden vähentyessä toimintakyky heikkenee edelleen, jolloin itsenäinen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vaikeutuu. Monipuolisella harjoittelulla ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia voidaan ennaltaehkäistä ja fyysistä toimintakykyä parantaa. Hyvin suunniteltu harjoittelu ja harjoitteluympäristö vaikuttavat positiivisesti myös sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn.

Fysioline ja Fressi ovat mukana lisäämässä ikääntyvien aktiivisuutta kouluttamalla, rohkaisemalla sekä tarjoamalla välineistöä ja palveluja juuri ikääntyviä ajatellen.

Sennujumppa

Fysioline Fressi Oy solmi vuonna 2008 yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin kanssa liittyen kaupungin 68+ sporttikorttipalveluun. Ikääntyneiden määrän selvästi kasvaessa on myös ennakoivien palveluiden tarve ja merkitys on jatkuvasti kasvamassa. Espoon kaupungin senioreille kohdennettu liikuntatoiminta ja erityisesti 68+ sporttikorttipalvelu on suunniteltu kehittämään ja ylläpitämään ikääntyvien espoolaisten liikunta- ja toimintakykyä, tukemaan ikääntyvien kotona asumista sekä lisäämään ikäihmisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Toiminnassa korostuvat seniorit huomioiva liikuntaympäristö lähiliikuntapainotuksella, yhteistyö ja matala kynnys liikuntaan ohjautumisessa, riittävä ja monipuolinen liikuntapalveluvalikoima sekä ikäihmisten liikuntaan liittyvä positiivinen ja kannustava asenne. Sporttikortteja Espoossa on lunastettu vuosina 2013-2014 yli 13000 kpl. Fresseillä, Espoonlahti ja Leppävaara, järjestetään viikoittaan 20 tuntia ohjattua jumppaa, kiertoharjoittelua ja kuntosaliryhmää tukemaan toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyvien terveysliikunnan tarpeisiin.

 

”Yhteistyö Fressin kanssa on sujunut erinomaisesti ja toimintaa on lisätty vähitellen matkan varrella. Aluksi lähdimme liikkeelle myös tilojen vuokraamisesta, mutta toiminta on poikkeuksia lukuun ottamatta muuttunut selkeästi kokonaisten ohjattujen tuntikokonaisuuksien ostopalveluksi”, kommentoi liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen Espoon kaupungilta.

FAF:n järjestämä Seniorivoimaa koulutusSennujumppa1 on tarkoitettu ikääntyvien kanssa toimiville henkilöille, kuten kotipalvelun ja palvelukodin henkilökunnalle, liikunnanohjaajille, fysioterapeuteille ja muille alan ammattilaisille. Sen tavoitteena on antaa perustaidot ja -tiedot ikääntyvien ohjaamisesta ja opastamisesta sekä antaa perusvalmiudet ymmärtää ikääntymiseen liittyviä muutoksia tasapainon, liikehallinnan ja lihasvoiman näkökulmasta.

Koulutuksen aiheita ovat mm. väestö ikääntyy, tasapainon ja liikehallinnan merkitys, alaraajojen lihasvoima, miten testata, ohjata ja opastaa sekä liikunnan tavoitteet ja turvallisuus.

Fysioline Oy maahantuo välineitä ja laitteita niin kuntoutus- kuin liikuntasektorille. Suurin osa valikoiman kuntosalilaitteista ja pienvälineistä soveltuvat oikein hyödynnettyinä nuorista ikääntyviin. Varsinkin viime vuosina Fysiolinen valikoimiin on kuitenkin haettu erityisesti ikääntyville soveltuvia täydentäviä tuotteita, kuten tasapainovälineistöä. Ikääntyvien aktivoinnissa ja tähän mietittävissä tuotteissa tulee huomioida myös ne joiden aktiviteettitaso sekä toimintakyky ovat jo reilusti alentuneet, jotta heidät saadaan osallisiksi ja toimintakykyä nostettua.