Lehdistötiedote 21.10.2015: SKY ry lanseeraa aktiivista ikääntymistä tukevan kampanjan teemalla ”Mikä sinua liikuttaa?”

sponsori-sky
Suomi harmaantuu vauhdilla
Elinajan odote kasvaa joka vuosi kolmella kuukaudella ja yli 65 -vuotiaitten määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Kaikista Euroopan maista Suomi harmaantuu nopeimmin ja vuonna 2020 olemme Euroopan vanhin kansa!

Kestämättömät kustannukset

Väestörakenteen voimakas muutos luo valtavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveyskuluihin. Suomalaisten liikkumattomuudesta aiheutuu tällä hetkellä  1-2 Mrd € vuosittainen kustannus. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat yli 4000 Milj.€ vuodessa.

Aktiivista ikääntymistä tukeva “Mikä sinua liikuttaa?”-kampanjan tavoitteena on kannustaa ja motivoida 50+ ikäryhmää liikkumaan. Kyse on terveyskunnosta ja sen ylläpitoon tähtäävästä liikunnallisesti aktiivisesta elämäntavasta. Tavoitteena on luoda ikääntyville mahdollisuuksia parantaa kuntoaan työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja samalla tuoda säästöjä SOTE –kuluihin.

Kysymys kuuluukin “Miten poistaa esteet ja saada 50+-vuotiaat liikkeelle?”

Tilastollisesti vain 11 % naisista ja 10 % miehistä (55-65 v.) harrastaa sännöllisesti liikuntaa. Liikunnan puute on yksi merkittävistä syistä ikääntyneiden ikäryhmässä ilmeneville sydän- ja verisuonitaudeille sekä todennäköinen seuraus myös psyykkisille sairauksille.

Ketä kiinnostaisi yli viisikymppisten hyvinvointi?

Yli viisikymppisten kasvava joukko on usein unohdettu tai sivuutettu  liikunta- hyvinvointimarkkinoilla. Kampanjan avulla kannustamme  alan toimijoita löytämään tämän potentiaalisen asiakaskunnan. Yhdessä kuntokeskusyrittäjien, hyvinvointiteknologiayritysten edustajien ja terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa kampanjan aikana tuotetaan kohdennettuja harjoitusohjelmia, luodaan matalan kynnyksen kuntoilumahdollisuuksia harjoitukseen soveltuvilla tiloilla ja sopivalla tuella.

Mikä SINUA liikuttaisi?

Kampanjan aikana kartoitetaan ikääntyvien kiinnostusta ja motivaatiota fyysiseen aktiivisuuteen ja sen perusteella kehitetään konkreettisia uusia toimintatapoja, luodaan joustavia palveluketjuja ja esitellään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tälle ikäryhmälle. Näillä uusilla keinoilla halutaan jatkossa motivoida ikääntyvä kansanosaa fyysiseen aktiivisuuteen ja tuomaan liikkuminen luontevaksi osaksi ihmisen koko elämänkaarta.

Eikö vieläkään liikuta?

Ei, vaikka runsaan viiden vuoden kuluttua olisit osa Euroopan harmaahapsisinta kansaa. Liikunta ja lihaskunnon ylläpito on paras keino pitää ryhti ylväänä. Silti vain pieni osa meistä liikkuu aktiivisesti. Kaivelemme tekosyylaareja, jotta välttyisimme haastamasta itseämme. Hikoile kuitenkin hetki hyvinvointisi eteen. Yksikin hyvä syy riittää muutokseen!

”Mikä sinua liikuttaa” on Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n aktiivisen ikääntymisen hanke, joka on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämishankkeista.

Kansallinen hanke on myös osa Europpalaista PAHA-hankentta (Promoting physical activity and health in ageing), jossa Suomen kunto-ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on Suomen edustaja.  Muut mukaan valitut maat ovat Tanska,  Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia.

www.mikasinualiikuttaa.fi

www.facebook.com/mikasinualiikuttaa

#mikäsinualiikuttaa

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, SKY ry
Puh. 040 515 4449, toimisto@sky-ry.fi

********

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä. SKY ry toimii edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä ja edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä. www.sky-ry.fi

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -rekisteristä. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. www.apt-personaltrainer.fi

SKY ry järjestää tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Liikuntapäivät -tapahtuma on vuosittain järjestettävä koko kansan liikuntatapahtuma, mikä tuo yhteen kaiken tasoiset liikkujat ja liikunta-alan yrittäjät maksuttomassa hyvän mielen kuntoilutapahtumassa. www.likuntapäivät.fi